Mtra. Luz Elena Milan

Tesis de Maestría: ''Técnica de Precisión e Integración en pacientes con sintomatología depresiva que viven con VIH''